Tham khảo sấm của Trạng Trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đã từ lâu, ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là vùng Nghệ Tĩnh, người ta đã lưu truyền những câu sấm của Trạng Trình như sau:

“Đụn Sơn phân giải/

Bò Đái thất thanh/

Thủy đáo Lam thành/

Nam Đàn sinh thánh”.

Tạm dịch nghĩa là:

“Khi núi Đụn chẻ đôi,

khe Bò Đái mất tiếng,

sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành,

đất Nam Đàn sẽ sinh ra bậc thánh nhân”.

Nam Đàn sinh Thánh:

Nhà sử học Ngô Đăng Lợi (Hải Phòng), người chuyên nghiên cứu về Sấm Trạng cho biết, sau khi thực dân Pháp đàn áp tàn khốc phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, câu sấm này lại được bàn tán trao đổi rộng với niềm khát khao mong chờ vị thánh nhân xuất thế. Lúc đó, khe Bò Đái cũng đã ngừng chảy, tiếng suối chảy ở khe không còn nghe được nữa, do đó người dân càng tin và càng chờ đợi.

Am Bạch Vân, nơi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mở lớp dạy học năm xưa

Trong một cuộc gặp giữa cụ Phan Bội Châu, học giả Đào Duy Anh, và nhà nho Trần Lê Hữu, nội dung cuộc đối thoại chỉ xoay quanh tình thế nước nhà và tương lai sẽ ra sao, Trần Lê Hữu có hỏi: “Thưa cụ Phan, “Bò Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh” chẳng phải là cụ hay sao? Cụ còn thất bại nữa là người khác!”. Phan Bội Châu đáp: “Kể cái nghề cử tử xưa kia tôi cũng có tiếng thật. Dân ra thường có thói trọng người văn học và gán cho người ta tiếng nọ tiếng kia. Nhưng nếu Nam Đàn có thánh thực thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc chứ chẳng phải ai khác”.

Lại có câu:

Nghệ An sinh Thánh.

Sứ Thanh Sinh Thần.

Hậu Nhân Vạn Tuế.

Nước Hồ Phục Hưng.

Không biết tới đây sẽ xuất hiện vị Thần ở Sứ Thanh hay không? dù xuất hiện ở đâu vẫn mong ngài sẽ giúp cho Đất Nước Việt Nam chúng ta Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc theo lời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Sưu tầm: Ngày 29/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *