ĐỊNH NGHĨA VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại.

ĐỊNH NGHĨA VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

 Là một XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG là một Đất Nước HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, DÂN CHỦGIÀU MẠNH góp phần xứng đáng vào cách mạng Thế giới, thể hiện rõ trong tư tưởng của BÁC cụ thể là tên Nước: 

                  VIỆT NAM – DÂN CHỦ – CỘNG HÒA

                    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

Trí tuệ dùng người của Hồ Chí Minh Qua lời kể của GS-TS Hoàng Chí Bảo.

Nam Mô Nguyện Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô ANUNNAKI 1_777_71_43+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *