Sáng 17-5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Cán bộ Công đoàn (CĐ) học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”. GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chủ trì tọa đàm.

Trăn trở vì người lao động

Phát biểu tại buổi tọa đàm, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt 90 năm qua, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường cho tổ chức CĐ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. CĐ Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong mỗi thời kỳ; luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân (CN) và nhân dân lao động, đồng hành với dân tộc và Đảng.

Buổi tọa đàm “Cán bộ Công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng phải đặc biệt thấm nhuần di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, để quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, nhất là chủ tịch CĐ cơ sở trong các doanh nghiệp (DN); lựa chọn cán bộ CĐ là những người phải trưởng thành từ phong trào CNVC-LĐ, từ cấp ủy và các tổ chức đoàn thể; hiểu người lao động (NLĐ), trăn trở vì NLĐ, đi sâu, đi sát với cơ sở và uy tín với DN”. “Tổ chức CĐ Việt Nam có sứ mệnh rất cao cả trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. CĐ phải thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ” – GS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp CN và dân tộc Việt Nam, là một tấm gương mẫu mực về phong cách sống và làm việc. Người đã dành trọn cả cuộc đời mình phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. CĐ là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ. Trong hơn 90 năm qua, Đảng và Bác Hồ là người đặt nền móng, cơ sở lý luận, lãnh đạo, rèn luyện giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. “Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam hơn 90 năm qua đã thực hiện trọng trách của mình, xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp CN dưới sự lãnh đạo của Đảng. CĐ Việt Nam đang từng bước đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của NLĐ” – ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Nguồn nld.com.vn