Biết dùng người hay dùng chiêu vị thế của nhau là khác nhau một trời một vực. biết dùng người, hay dám dùng người cũng rất khác nhau.? Mong rằng B2 thật sáng suốt khi biết dùng người… Còn chúng ta cũng nên biết người dùng mình chứ nhỉ.?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12.

Tổng Bí thư: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải biết dùng người tài

Khái quát về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật nhiều vấn đề về tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hôm nay, 14/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Trung ương đã xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Xem xét trường hợp đặc biệt cần cơ cấu Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trước hết, về phương hướng nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa tới, Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương đã thống nhất nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”.

Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh đầy thách thức, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động. Ban chấp hành Trung ương phải quy tụ những người tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới…

Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã đề ra về cả chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ.

Còn với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nguồn quy hoạch Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là các Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.

Kiên quyết chống biểu hiện vận động, phe cánh

Người đứng đầu Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa tới những người có 1 trong 7 biểu hiện khuyết điểm đã từng quy định như bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, phe cánh; chuyên quyền độc đoán; gây mất đoàn kết; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản không giải thích được nguồn gốc, để vợ con lợi dụng…

Tổng Bí thư nêu yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa mới với 3 độ tuổi (dưới 50; 50 – 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Về phương pháp, quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự khóa XIII, theo Tổng Bí thư, Trung ương nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị, trong đó có khâu giới thiệu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư lưu ý Tiểu ban nhân sự, các Uỷ viên Trung ương phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá mới. Tổng Bí thư kêu gọi đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm…; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ.

Nguồn: Dân Trí

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *