CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VỊ THÁNH NHÂN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, NGƯỜI LUÔN SỐNG MÃI TRONG TÂM TRÍ CỦA CON DÂN VIỆT NAM CŨNG NHƯ BẠN BÈ THẾ GIỚI.

Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, đánh dấu sự thắng lợi của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở nước Nga. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác – Lê-nin con đường cứu nước duy nhất phù hợp cho dân tộc mình. Cũng từ đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo đó ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam…

 

Nguồn: Báo Nghệ An

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *