Chùm thơ mừng Phật Đản sinh

Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ/Ánh đạo vàng chiếu rọi khắp trần gian/Đưa chúng sinh hòa ánh đạo huy hoàng/Mong không ai còn lầm đường lạc lối

1. PHẬT ĐẢN NGƯỜI ƠI PHẬT ĐẢN VỀ.!
CHO LÒNG NHÂN LOẠI BỚT TÁI TÊ,
CHIẾN TRANH THÙ HẬN MAU CHẤM DỨT…
TỪ BI TỎA SÁNG KHẮP LỐI VỀ.
*** ***
2. MỪNG PHẬT ĐẢN MUÔN PHƯƠNG, ĐỒNG THIẾT LỄ.
CÚNG DƯỜNG NGÀY KHÁNH ĐẢN ĐỨC THÍCH CA…
NGUYỆN CHÚNG SINH NHUẦN GIÁO LÝ PHẬT ĐÀ…
CẦU NHÂN LOẠI SỐNG HÒA BÌNH THIỆN MỸ.

3. Thiêng liêng Phật Đản
Tinh sương hớp cạn chén trà
Nhìn vào thế giới Ta bà ngát hương
Nơi đây vẫn đoá chân thường
Vẫn ngày mùng Tám tỏ tường sắc không.
Đản sinh Ngài chốn bụi hồng
Mà sao ấm áp giữa lòng thế nhân
Phật về tỉnh mộng, chuyên cần
Trang kinh con tụng chưa lần sang trang
Thế gian thắm nụ hoa vàng
Khói trầm ngun ngút lướt làn nhiễm ô
Dung từ Ngài ngát sông hồ
Câu kinh vô tự lần vô cõi Thiền
Phật về đời – đạo bình yên
Giáng trần trong chốn thiêng liêng tuyệt vời!
4. Sáng soi Phật Đản
Ngày Phật Đản muôn đời con vẫn nhớ
Pháp thân Người chuyên chở bóng chân thường
Người về đây bao đau khổ nhiễu nhương
Tan theo gió, hoà trong làn sóng nước.
Ngàn năm trước vẫn còn đầy ô trược
Giấc chiêm bao sao thấy mộng đêm dài
Cuộc trần ai chìm đắm luỵ bi ai
Say hay tỉnh con thơ nào có biết.
Ngày Phật Đản thấy lòng mình da diết
Cũng vì ai có mặt Bụt – Như Lai
Xin Ngài về mang lại ánh ban mai
Bình minh sáng, soi tâm hồn đen tối.
Ngày Phật Đản, Phật mở đường, khai lối
Nẻo luân hồi muôn thuở phải đi ra
Ngài về đây mang nhung gấm Lục hoà
Cõi Tịnh độ từ Ta bà hiển hoá!
5. Nụ cười Phật Đản
Phật cười vui nhẫn nại
Tự tại kiếp trang đài
Tâm kinh con chép lại
Giật mình thấy Như Lai.
Sắc không nay tan lối
Xa bay chuỗi não phiền
Lòng trinh nguyên thanh thoát
Vào đời chữ Tuỳ duyên.
Hôm nay mừng Phật Đản
Chân tâm vụt hiển bày
Đâu đây chim non hót
Vọng từ cõi thường nguyên!
6. Hữu dư bảy đoá
Chân như rực sáng trời cao
Niết bàn vẫn mãi ngàn sau trường tồn
Phật về giữa bóng cô thôn
Đem nguồn hạnh phúc, dẫn hồn con đi
Núi sông vang ánh Từ bi
Lửa thiêng tuệ giác hộ trì thế gian
Phật về ánh đạo bạt ngàn
Đèn thiền tỏ rạng, lầm than dứt trừ
Tỳ Ni là cõi hữu dư
Chín rồng phun nước cũng từ nơi đây
Pháp âm tuôn chảy đêm ngày
Hoa sen bảy đoá sum vầy thế gian!
7. Hạ lại đến – mùa sen nở,
Ngát hương thơm – Mừng Phật Đản trở về
Vesak nắng vàng đượm hương quê
Bậc cứu thế khai đường mê thành ngộ
8. Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ
Ánh đạo vàng chiếu rọi khắp trần gian
Đưa chúng sinh hòa ánh đạo huy hoàng
Mong không ai còn lầm đường lạc lối

 

 

9.  Phật Đản Người ơi Phật Đản về
Cho lòng nhân loại bớt tái tê
Chiến tranh thù hận mau chấm dứt
Từ bi tỏa sáng khắp lối về.
Mừng Phật Đản muôn phương cùng thiết lễ
Cúng dường ngày Khánh Đản đức Thích Ca
Nguyện chúng sinh nhuần giáo lý Phật Đà
Cầu nhân loại sống hòa bình thiện mỹ
(Mặc Giang) 
10. Cờ Phật giáo tung bay rợp đường phố
Hân hoan mừng Khánh Đản Đức Thích Ca
Ngài hóa thân ánh đạo sáng muôn nhà
Cho thế giới hòa ca trong tÍnh Giác
Cho nhân loại trở về cội giải thoát
Cõi Ta bà khi có Ngài đổi khác
Nẻo luân hồi tìm được lối thoát ra
Bốn lăm năm hóa độ cõi Ta bà
Lưu dấu ấn Đạo vàng mãi loan xa
Phật ra đời – Phật mãi ở trong ta
Phật ở trong tÍnh giác khắp mọi nhà
Trong muôn loài có chung dòng Phật tÍnh
Phật là Giác không thể gì so sánh
Tối thượng muôn vàn bậc Thánh quang minh
11.  Đản sinh Ngài con gửi trọn niềm tin
Thắp nén hương lòng cầu chúng sinh thoát khổ
Nguyện người người thuyền từ bi tế độ
Sống bình an – giác ngộ độ trầm luân.

Nguồn: phatgiao.org
(tổng hợp

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *