Độc lập, Tự do, Hạnh phúc là cốt lõi đặc thù của đảng Cộng Sản Việt Nam

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc là cốt lõi đặc thù của đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn đặt mục tiêu giải phóng Dân tộc lên hàng đầu, vì Người hiểu rằng, nếu dân tộc không được giải phóng, không có độc lập thì cũng không giải phóng được các giai cấp cần lao. Nói cách khác, giải phóng dân tộc là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để giải phóng con người và thực hiện các quyền con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng Dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài, vị Cha già dân tộc kính yêu, những gì Người để lại sẽ mãi là tấm gương cho chúng con noi theo.

Nguồn video: Góc nhìn Hoàng Duy Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *