Hơn 600 cán bộ ở TP HCM đã bị kỷ luật

640 cán bộ, đảng viên tại TP HCM bị kỷ luật thông qua phản ánh từ cơ quan dân cử cấp thành phố, người dân, báo chí… trong hơn hai năm qua.

Thông tin được Trưởng ban Nội chính Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết tại Hội nghị Thành uỷ TP HCM lần thứ 42 ngày 7/7 khi báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, từ các thông tin phản ánh, các cơ quan đã kiểm tra, kỷ luật về mặt Đảng đối với 6 tổ chức đảng và 288 đảng viên. Trong đó, khiển trách một tổ chức đảng và giải tán một tổ chức đảng; khiển trách 171 đảng viên, cảnh cáo 91 đảng viên, cách chức 17 đảng viên và khai trừ 9 đảng viên.

Về mặt chính quyền, thành phố kỷ luật 352 trường hợp, trong đó khiển trách 150 trường hợp; cảnh cáo 78 trường hợp, cách chức 20 trường hợp; buộc thôi việc, sa thải 25 trường hợp và 79 trường hợp khác bị giáng cấp, chuyển công tác… Ngoài ra, các cơ quan chức năng chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 4 trường hợp.

Theo ông Hải, từ tháng 12/2017 đến tháng 6 năm nay, đối với cấp thành phố, tổ công tác 1374 tiếp nhận 433 thông tin phản ánh từ cử tri, cơ quan dân cử cấp thành phố, cán bộ, đảng viên, báo chí và người dân.

Trong đó, hơn 71% là phản ánh hành vi chức trách, công vụ; hơn 20% về công tác khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; hơn 3% về công tác tổ chức, cán bộ; hơn 2,5% về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và hơn 2% về hành vi phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở trực thuộc, cũng đã nhận được hơn 3.200 thông tin phản ánh.

Đánh giá về việc thực hiện Quy định 1374, ông Dương Ngọc Hải cho rằng việc giải quyết thông tin phản ánh của từng cấp tạo được sức lan tỏa cho toàn hệ thống chính trị thành phố, góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, củng cố niềm tin người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc giải quyết thông tin phản ánh, chưa công khai kịp thời kết quả. Thông tin phản ánh từ các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc còn ít. Một số đầu mối tiếp nhận thông tin chưa chủ động và chậm xử lý…

Trong thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Thành ủy đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết thông tin phản ánh; tích cực rà soát xử lý các phản ánh tồn đọng, kéo dài.

                                                                                                                                                       Nguồn: Vnexpress

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *