Nhọc cầu bịnh tật nổi nào đâu.? Lao-khổ nhơn-sanh cảnh nước Tàu. Trẻ nhỏ rã-rời xa bố mẹ, Sao còn tranh-đoạt mảng mồi câu.

Nhọc cầu bịnh tật nổi nào đâu.?
Lao-khổ nhơn-sanh cảnh nước Tàu.
Trẻ nhỏ rã-rời xa bố mẹ,
Sao còn tranh-đoạt mảng mồi câu.
(Lời ĐỨC THẦY)
Chiến tranh bằng sức người không phải là chiến thuật duy nhất, ngay từ thời phong kiến, Trung Quốc có rất nhiều kế sách khác mà vẫn có thể áp dụng hiệu quả đến ngày nay, trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chiêu trò trong Chiến tranh nông nghiệp của Trung Quốc sử dụng để gây hại cho đối thủ ở quy mô quốc gia. Lật tẩy cách Trung Quốc dùng chiến tranh nông nghiệp với Việt Nam.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *