Sáng 22/5: Bắc Kinh 3 giờ chiều đã tối sầm, sấm vang chớp giật ngày đầu họp Lưỡng hội

Bắc Kinh 3 giờ chiều đã tối sầm, sấm vang chớp giật ngày đầu họp Lưỡng hội

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *