Vấn đề ở đây là xây dựng Nông thôn mới theo kiểu đối phó, không hiệu quả – Thêm một huyện của Hà Tĩnh được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Một góc làng quê xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ)

Ngày 11/7, thông tin từ UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trước đó, ngày 26/6/2020 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã xét công nhận huyện nông thôn mới. Theo đó, 100% thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Một góc làng quê xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ)
Một góc làng quê xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ)

Trên cơ sở này, Hội đồng thẩm định thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Thọ là huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, huyện Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; sau đạt chuẩn, các xã đều nâng cấp mức độ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%.

Đức Thọ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM bền vững. Đến nay, Đức Thọ đã triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên 147/147 thôn; trong đó, có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại đạt trên 50%. Bên cạnh đó, toàn huyện có 1.388 vườn hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 607 vườn đạt chuẩn.

Trước đó, huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Nguồn: Dân Trí

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *