Tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

Ảnh minh họa/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Theo đó, trong đợt tuyên truyền đợt cao điểm (từ nay đến ngày 20/5/2020), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tăng thời lượng tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng và tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Trung ương và của tỉnh, các địa phương, đơn vị; tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giai đoạn sau sự kiện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Sở Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp âm, tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT&TH tỉnh về các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn toquoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *